Undervisning

Undervisning på Banegårdens Trafikskole

Lovpakken

Lovens mindstekrav (Lovpakken) er det antal lektioner du som minimum skal have for du kan indstilles til prøve.

Den skal indeholde følgende til alm.bil (Kat.B):

  • 4 lektioner på manøvrebane (kravlegård)
  • 29 lektioner teori
  • 16 lektioner kørsel på vej
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

Plan for undervisning

Politiet har udarbejdet en Undervisningsplan som skal følges. Det betyder, at du først skal have teoriundervisning før du kan komme ud at køre. Derefter har du skiftevis teori og praktik. Datoerne for teori ligger fast. Kørsel på bane og vej aftales individuelt.

Teori

Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor eksempler, regler og prøver gennemgås. Der anvendes billeder og video som viser forskellige trafiksituationer.

På den måde har du mulighed for at stille spørgsmål, hvor du er i tvivl.

Øv dig online hjemmefra

Hjemme kan du øve dig online ved at anvende en kode du får udleveret GRATIS på skolen. Samtidig kan du med jævne mellemrum teste dig selv med prøver som ligner den du skal bestå til teoriprøven.

Praktisk kørsel

Kørsel på vej finder sted når du har haft teoriundervisning. Kørsel vil typisk være i tidsrummet 8-17. Tid og sted aftales med den enkelte elev.

Generhverv

Er man kommet i den situation, at man er blevet frakendt sit kørekort, kan vi tilbyde teorikurser og øvelseskørsel som forberedelse til ny køreprøve.

Smid vores Facebookside et ‘like’ og se hvad der rør sig i vores virksomhed, så du løbende kan holde dig opdateret med:

– De seneste nyheder
– Gode tilbud

​Du kan også læse andre kunders historier, oplevelser og anmeldelser, samt danne dig et overblik over vores ydelser.

Besøg vores Facebookside